KÜ raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamise teenust osutame hinnapakkumise alusel ning sisaldab vähemalt järgnevaid tegevusi:

  • laekumiste kontroll
  • võlglaste aruande koostamine
  • arvete tasumine teenuste osutajatele
  • majandusaasta aruande koostamine
  • tulude ja kulude aruande koostamine
  • palgaarvestus
  • korteri veearvestite näitude sisestamine
  • arvete koostamine korteriomanikele
  • arvete edastamist paberkandjal postkasti või E-posti
Soovime hinnapakkumist!