KÜ juhtimine

Korteriühistu juhtimise teenust osutame hinnapakkumise alusel ning sisaldab vähemalt järgnevaid tegevusi:

 • majanduskava koostamine
 • üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine/osalemine
 • juhatuse koosolekute ettevalmistamine/läbiviimine
 • koosolekute protokollide vormistamine
 • koosolekute protokollide avalikustamise korraldamine vastavalt KÜ põhikirjale
 • lepingute täitmise järelvalve
 • elamu peaarvestite näitude lugemine ja edastamine
 • näitude alusel kulude analüüs
 • võlglastega suhtlemine kohtuväliselt
 • remonttööde organiseerimine
 • hinnapakkumiste päringud
 • tehnosüsteemide avarii dispetšerteenus 24h/7
 • avariide lokaliseerimise organiseerimine 24h/7
 • korterite veearvestite näitude kontroll
 • arvestite taatlustähtaegade jälgimine
Soovime hinnapakkumist!