KÜ raamatupidamise revisjoni teenus

 Korteriühistu raamatupidamise revisjoni teenust osutame hinnapakkumise alusel ning sisaldab vähemalt järgnevaid kontrolli tegevusi:

  • Üld- ja juhatuse koosolekute protokollide olemasolu.
  • Majanduskava olemasolu ja kooskõla raamatupidamisega.
  • Raamatupidamise arvestuse vastavust Eesti hea  raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Soovime hinnapakkumist!