admin

Puulehtede äravedu Tartu linnas

Teostame puulehtede äravedu Tartu linnas.

  • Lehed peavad olema pakitud kuni 150 L prügikottidesse.
  • Lehekotil on kaalupiirang, üks töömees peab seda jõudma tõsta.
  • Kui kott on raskem, siis rakendatakse topelthinda.
  • 150 L lehekoti äravedu maksab 2,40. Miinimumarve: 30.-
  • Võib tellida ka muu kola äravedu.

Tellimine tel. 7353777,  58135600 või maret@juntson.ee

 

Ainult puhtad keskkütte- ja jahutussüsteemid tagavad väikesed ekspluatatsioonikulud

Bauer Veetehnika OÜ Lõuna-Eesti juht Ilmar Sild näitab, millised näevad seest välja malmist keskkütteraadiaatori ribid enne ja pärast püsiläbipesusüsteemi Bauer paigaldamist.

Peaaegu igas Eestimaa linnas on keskküttesüsteeme, mis on ehitatud esimese Eesti vabariigi ajal. Nii Tallinnas, kui Tartus ja Pärnus, samuti paljudes väikelinnades ja alevites on üle 80 aasta
tagasi ehitatud küttesüsteemid, mis töötavad tõrgeteta siiamaani. See tähendab,  et korras keskküttesüsteemid kestavad inimese eluea. Mis on siis põhjus, et paljud, juba 25-35 aasta vanused kesküttesüsteemid on amortiseerunud ja nõuavad väljavahetamist. On teada, et 80 % kesküttesüsteemidest vahetatakse välja sellepärast, et torud, soojusvahetid ja boilerid on ummistunud. Ainult väike protsent torustikust vahetatakse välja seoses läbiroostetamisega.

Kui arvestame sellega, et 85 korteriga korrusmaja keskküttesüsteemi väljavahetamine võib maksta 80 tuhat eurot, on tegemist väga suurte summadega. Tulebki välja, et korterielanik tegeleb  koguaeg torustike renoveerimislaenu maksmisega. Siit ka tõdemus; mida paremini keskküttesüsteeme hooldame, seda kauem need kestavad. Pole ju saladus, et korras keskküttesüsteemide kasutamine on energiasäästlik – tarbijale jääb rohkem raha taskusse.

Põhjusi, miks keskküttesüsteemid korrast ära lähevad, on mitmeid. Kõige tavalisem on ajapikku tekkinud ummistused. Torud lähevad lihtsalt umbe ja soojus ei jõua kohale. Selles on paljuski
süüdi tarbijad ise. On ka praegu korrusmaju, kus keskküttesüsteemist lastakse suveks vesi välja ja arvatakse, et niiviisi roostetavad torustikud vähem. On maju, kus lekked keskküttesüsteemist
on nii suured, et ööpäevas tuleb lisada juurde suur kogus lisavett. Suveks pannakse seisma kõik pumbad ja lülitatakse keskküttesüsteem välja. Sellest ka igasügisene suur avariide arv. Terve suve seisnud pumbad on kinni jäänud ja põlevad käivitamisel läbi. Soojusvahetitesse on tekkinud sade, kinni on jäänud termoregulaatorid ja reguleerklapid. Mitme kuu vältel on torustikesse tekkinud õhukotid, millest on raske lahti saada. Kuidas on üldse võimalik hoida keskküttesüsteemi tasakaalus, kui torustikud on sadet ja ummistusi täis. Nii mitmelgi korrusmajal tasakaalustatakse kütteperioodi jooksul keskküttesüsteemi mitu korda. Continue reading

Juntson Haldus OÜ – 10 aastane

Täna, 10 aastat tagasi registreeriti Juntson Haldus OÜ äriregistris.
Täname kõiki kliente!
Hoiame Teie kinnisvara korras!

Postkastidesse pandavast reklaamist loobumine

Pärast kleebise paigaldamist ei jõua Sinu postkasti enam aadressita postimüügikataloogid ning kaupluste jt ettevõtete aadressita reklaampakkumised. Aadressita reklaami hulka ei kuulu riigi ja kohaliku omavalitsuse avaliku teabega materjalid ning otse Sulle saadetavad reklaamlehed – need jõuavad Sinu postkasti ka edaspidi.

Reklaamist loobumise kleebise postkastile saab tellida vaid postkasti kasutaja. See tähendab, et näiteks korteriühistu sellist tellimust omanike eest teha ei saa.

Reklaamist loobuda saad ka endale lähimas postkontoris. Kleebis saabub Su postkasti 10 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast. Kui oled kleebise kätte saanud, siis palun paigalda see kirjakandjale nähtavasse kohta. Pärast kleebise paigaldamist Sinu postkasti enam aadressita reklaami ei panda.

Uue kleebise saad tellida ka siis, kui Sinu postkastil on juba reklaamist loobumise kleebis, kuid see on kulunud, katkine, ebakorrektse välimuse või sobimatu sisuga (me ei aktsepteeri kleebiseid, mis seavad piiranguid reklaami sisule).

Kui soovid paigaldada ise enda reklaamist loobumise kleebise siis palun esita meie avaldus ja lisa kleebis 10 päeva jooksul. Siinkohal tuleb arvestada, et kleebisel peab olema selgelt arusaadav, et soovid reklaamist loobuda ning mis ei sea piiranguid reklaami sisule.

Kui soovid, et reklaampakkumised taas Sinuni jõuaksid, siis eemalda reklaamist loobumise kleebis postkastilt ja võimalusel teavita oma aadressist Omniva klienditeenindust telefonil 661 6616 või e-posti aadressil info@omniva.ee.

Lisainfo: https://www.omniva.ee/abi/era_teenused

Korteriühistu viiviseprotsendi muudatus alates 01.01.2018

Alates 01.jaanuar 2018 sätestab uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, kas ja mille alusel saab korteriühistu nõuda viiviseid.

Korteriomandi-ja korteriühistuseadus

§ 42. Viivis ja sissenõudmiskulude hüvitamine

 (1) Kui korteriomanik viivitab majandamiskulude tasumisega, võib korteriühistu nõuda temalt viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses sätestatud suuruses.

 (2) Kui korteriühistu võib nõuda viivist, võib ta nõuda korteriomanikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud suuruses ja tingimustel. 

Võlaõigusseadus

§ 113. Viivis

 (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.

§ 94. Intress võlasuhtes

 (1) Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud intressimäära õigeaegse avaldamise korraldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ametlikud Teadaanded: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Eesti%20Pank/pangandus-vaartpaberid/intress/2018/1/2/1238013

Võlasuhte intressimäärad aastate lõikes leiab: https://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar

Viivise protsent alates 01.jaanuar 2018 vastavalt uuele korteriomandi-ja korteriühistuseadusele on 0,022% päevas.