Koolitused

Koolitus – Kuidas hoida korras kodus olevaid tehnosüsteeme

Neljapäeval, 11.05.2017 on tulemas tarvilik koolitus:

“Kuidas hoida korras kodus olevaid tehnosüsteeme”

Teemad: 

  • Tehnosüsteemid kodus- ventilatsioon, veevärk, kanalisatsioon, elekter, küttesüsteem
  • Enamlevinud probleemid tehnosüsteemides ja põhjused
  • Tegutsemine avarii korral
  • Tehnosüsteemide hooldus

Juhendaja: Jüri Juntson

Lisainfo leiad siit

KredEx’i poolt akrediteeritud Korterelamute rekonstrueerimise tehniline konsultant

Peale TTÜ poolt korraldatud koolituste läbimist sai Juntson Haldus OÜ juhataja Jüri Juntson tunnistuse selle kohta, et ta on nüüd KredEx’i poolt akrediteeritud

Korterelamute rekonstrueerimise tehniline konsultant.

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel.

Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis.

http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus/tehniline-konsultant-7/

TTÜ tunnistus-900

Tehnosüsteemid kodus ja nende korrashoid

Üks olulisemaid teemasid maja haldamise ja hooldamise juures on maja tehnosüsteemid. Koolitusel käsitleme juhtumeid praktikast ja teeme ülevaate tehnosüsteemide toimimisest tervikuna.

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad kokku tehnosüsteemidega ning nendest tulenevate küsimustega: korteri ja majaomanikud ning elanikud, korteriühistute juhatuse liikmed, hotellide teenindajad, sotsiaaltöötajad jne.

  • Tehnosüsteemid kodus: ventilatsioon, veevärk, kanalisatsioon, elekter, küttesüsteem. Lühiülevaade tööpõhimõttest.
  • Enamlevinud probleemid tehnosüsteemides ja põhjused.
  • Tegutsemine avarii korral.
  • Tehnosüsteemide hooldus.

Toimumisaeg: neljapäev 23. jaanuar kell 17:00 – 20:00

Koolitaja: Jüri Juntson – Juntson Haldus OÜ juhtivspetsialist, Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakonna koolitaja

Lisainfo siit!