Juntson Haldus OÜ on MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liige

Elamute halb sisekliima läheb riigile kalliks maksma

2jakbamq.gx4

„Oleme põhjalikult uurinud sisekliima olukorda korterelamutes. On hooneid, kus sisekliimaga on lood väga halvad, aga ka selliseid, kus olukord on täitsa hea. Kahjuks halb sisekliima domineerib,” tõdeb Tallinna tehnikaülikooli kütte ja ventilatsiooni õppetooli professor Hendrik Voll.

„Sisekliima mõju inimese tervisele, heaolule ja produktiivsusele on väga põhjalikult uuritud. Eesti riigile tähendab halb sisekliima rahalises väärtuses 186 miljoni euro suurust väljaminekut igal aastal. Seda on võimalik vähendada hea sisekliima tagamisega nii rekonstrueerides kui ka uusehitisi ehitades,” lisab professor. Millele see raha siis kulub? Halb sisekliima võib põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, näiteks suurenenud väsimust, peavalu, allergiaid. Terviseprobleemid omakorda toovad kaasa ravimikasutuse suurenemise, puudutud tööpäevad, väiksema töö tootlikkuse.

„Uutes hoonetes on tähtis välja ehitada soojustagastusega ventilatsioon, rekonstrueeritavate hoonete korral on samuti väga tähtis hea õhuvahetuse olemasolu ja küttesüsteemi renoveerimine,” rõhutab ta.

Renoveerige elamuid kompleksselt

Paljudes kortermajades ongi soojustatud fassaadi, renoveeritud küttesüsteemi ning paigaldatud hea soojapidavusega pakettaknad, et soojuskadusid vähendada. Kui aga hoone renoveerimise ajal ventilatsioonisüsteemi nüüdisajastamisele tähelepanu ei pöörata, võib korterite õhuvahetus muutuda olematuks.

„Paljud korterid on pärast akende vahetamist pakettakende vastu hakanud hallitama,” märgib Voll ja rõhutab, et piisav õhuvahetus on nii inimeste kui ka korteri tervise seisukohast ülioluline. „Teoreetiliselt saab õhuvahetust korraldada loomuliku või mehaanilise süsteemiga. Loomuliku süsteemi häda on selles, et see ei taga stabiilset õhuvahetust aasta läbi. Talvel võib õhuvahetus olla liiga intensiivne ja enamikul ajal aastast üldse mitte toimida. Stabiilse õhuvahetuse tagab ikkagi mehaaniline ventilatsioon,” ütleb professor.

Selleks, et elamu renoveerimine annaks võimalikult hea tulemuse – nii energiasäästu kui ka kvaliteetse siseõhu korterites –, tuleb korterelamut renoveerida kompleksselt, kordab professor kuldreeglit. „Näiteks kui hoone soojustatakse, aga küttesüsteemi ei reguleerita, võib ruumide temperatuur tõusta liiga kõrgeks, inimesed avavad jahutamiseks aknad ja energiasäästu ei saada. Tähtis on ka õhuvahetuse tagamine. Neljaliikmeline pere aurustab ööpäevas umbes 7–9 liitrit vett, mille peab ruumist välja viima. Vastasel korral kondenseerub see ruumi seintel ning ei lähe kaua aega, kui korter hallitama hakkab,” märgib Voll.

Allikas: Linnaleht

Kuidas ära tunda veetrassi purunemist maja ees?

Kui veetoru on katki maja sees, siis annab sellest märku korteris või kontoris märg põrand või kuri naaber.

Maa sees oleva toru purunemisest annavad märku näiteks maapinnale tekkinud allikad.

 

Filtreid ja mudakogujaid tuleb regulaarselt puhastada

Küttesüsteemi ja sooja tarbevee mudakogujad ja filtrid tuleb hoida puhtana, mis tagab häireteta süsteemi töö ja tsirkulatsiooni.

Puhastamise vajalikkusest annab teada manomeetri näidu vahe enne ja peale mudakogujat või filtrit.

Küttesüsteemi filtrite ja mudakogujate puhastus on osa regulaarsest hooldustööst, mida iga küttesüsteem vajab.

Juntson Haldus OÜ pakub korteriühistutele kuutasupõhist tehnosüsteemide hooldust, millega tagame, et kütte- ja tarbevee süsteemid töötavad tõrgeteta ja kütteefektiivsus on võimalikult kõrge. Lepinguga on tagatud, et jälgitakse filtrite ja mudakogujate puhtust ning neid puhastatakse regulaarselt.

Info ja tööde tellimine: 735 3777 või jyri@juntson.ee

Mudafilter

Mudafilter

Mudafilter

Mudafilter

 

 

Kortermajade trepikodade käsipuude korrastamine

Kortermajade trepikodade käsipuud peavad olema turvalised igas vanuses inimestele. Pikkade aastate jooksul on paljudes trepikodades käsipuud ja metallist varbad deformeerunud või sootuks kadunud.

Väikestele lastele võib see olla suureks ohuks.

Ka pakub korras trepikoda majaelanikele ja külalistele silmarõõmu.

LP. Ühistute juhid – vaadake üle oma majas trepikoja käsipuud ning vajadusel tellige trepikoja käsipuude korrastamine meilt!

Täpsem info ja tellimine: 735 3777 või jyri@juntson.ee

Mõned näited: enne ja pärast…

Foto0236 Foto0238
Foto0242 Foto0243