Korterite veearvestite taatlustähtajad

ZennerKorterite veearvestite taatlustähtajad on kirjas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.12.2006.a määruse nr 104
„Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistus, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” lisa 2 punkt 4.1
[RT I, 28.06.2011, 16 – jõust. 1.07.2011] “Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate kasutusel olevate mõõtevahendite taatluskehtivusajad”

Määrus Riigiteataja.ee lehel

Lisa 2 Riigiteataja.ee lehel

Lühidalt kokkuvõttes!
Korterite veearvesteid tuleb taadelda lasta iga 5. aasta järel!