admin

1 6 7 8

Keldrid puhtaks!

TolmuimejaKampaania „Hoolas ühistu“ konteineri laadimiseks on võimalik tellida 2 töömeest kokku tunnihinnaga ainult 29.-€

Töömeeste ülesandeks on tassida mittevajalikud esemed keldrist või pööningult konteinerisse ning täita konteiner otstarbekalt.  Eraldatakse ohtlikud jäätmed.

Eraldi saab tellida ohtlike jäätmete (telerid, külmkapid, koduelektroonika, värvid) äraveo keskkonnajaama.

NB! Lisaks saab tellida keldriruumide koristuse tolmuimejaga.

Kampaaniahind: ühe trepikoja keldriruumide koristus tolmuimejaga ainult 59.-€

Enam ei pea keldripõranda pühkimiseks tolmu üles keerutama!

Info ja broneerimine tel: 5566 1888

Tartu linn hakkab hooldama haljasalasid ja puiesteid

Annelinn - Postimees

Annelinn – Postimees

Linn võtab osa haljasalasid ja puiesteid enda hoolduse alla.
Sellest aastast hakkab linn hooldama mitmeid haljasalasid ja puiesteid, mida senini hoidsid korras ühistud või eramajade omanikud.
Ühtekokku on selliseid alasid umbes 40 hektarit.

Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistus teatab, et nüüdsest on linna hooldada paljud korrusmajade piirkonnas asuvad linnale kuuluvad majadevahelised haljasalad, millest enamik asub Annelinnas, ning osaliselt ka puiesteed.

Kus täpsemalt need piirkonnad asuvad, saab vaadata linna kodulehel olevalt kaardilt

Vaata kaarti siit!

Kaart ei hõlma kõiki linna poolt hooldatavaid alasid, vaid üksnes neid alleesid ja haljasalasid, mida hakati hooldama
alates 1. jaanuarist 2014.

Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga.

Peamisteks hooldustöödeks alleedel ja majadevahelistel haljasaladel on muru niitmine, prahi- ja lehtede koristus ning kõrghaljastuse hooldus.

Info: lmo@raad.tartu.ee
Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Parkimiskoha eest maksab ka jalamees

judges-hammer“Korterühistu laiendas oma parklat kümneks aastaks linnalt renditud alale,” alustas pöördumist Tartu Ekspressi lugeja. 

1. Kas seaduse järgi peavad parklakohtade rajamise tasu katma kõik ühistu liikmed või ainult uue kaasomandi tegelikud kasutajad?

2. Praegu on võetud parkla laiendamise tasu remondifondi rahadest, mis tähendab, et ka autot mitteomavad ühistu liikmed maksavad kaasomandi eest, mida nad ei vaja. Kas selline tegu on kooskõlas seadustega?

3. Kas saab millegagi õigustada olukorda, kus juhatus ei esita mitme kuu jooksul (15. mai – 11. detsember) korduvatele meeldetuletustele vaatamata kaalutletud otsust ühistu liikme palve kohta?

4. Milline oleks lõplik õiguspärane lahendus, mis paneks punkti esitatud olukorrale?

Vastab jurist Tanel Melk:

“1. Kaasomanikud kasutavad ja valdavad ühist asja kokkuleppe või enamuse otsustuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Samuti otsustatakse ka kaasomandi eseme korrashoidmiseks, säilitamiseks ja alalhoidmiseks vajalike toimingute tegemine. Ühistu otsused elamu majandamise ja säilitamiseks vajalike toimingute ning majandamiskulude kandmise kohta on kõigile liikmetele kohustuslikud.

Remondi käigus võib tõsta elamu heakorrataset ning paigaldada täiendavaid seadmeid. Seega pidi vastav otsus parkla laiendamiseks olema vastu võetud kaasomanike koosolekul ning kui enamus otsustas parklat laiendada, siis sellega kaasnevate kulude kandmine jääb kõikidele kaasomanikele vastavalt nende osa suurusele ühises asjas. Kõigil ühistu liikmetel on ka võrdne õigus parklat kasutada.

2. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Seega maksavad parklaga seotud kulud kõik kaasomanikud, vaatamata selle, kas neil on auto või mitte, sarnaselt nagu katuse remontimise kulud kannavad ka esimese korruse korterite omanikud.

3. Tulenevalt seadusest peab juhatus andma korteriühistu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega on oluline välja selgitada, kas juhatus on päringud ja avaldused kätte saanud, kas esitatud päringud käsitlevad sellist infot, mille selgituste saamiseks on korteriühistu liikmel õigustatud huvi ja kas juhatuse liikme teabeandmise kohustus on põhikirjas kuidagi täpsustatud.

4. Kui ühistu otsused olid võetud vastu seadusekohaselt, siis on nad ka liikmetele täitmiseks kohustuslikud. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib koosolekul määrata revisjoni või audiitorkontrolli.”

Allikas: Tartu Ekspress

Tehnosüsteemid kodus ja nende korrashoid

Üks olulisemaid teemasid maja haldamise ja hooldamise juures on maja tehnosüsteemid. Koolitusel käsitleme juhtumeid praktikast ja teeme ülevaate tehnosüsteemide toimimisest tervikuna.

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad kokku tehnosüsteemidega ning nendest tulenevate küsimustega: korteri ja majaomanikud ning elanikud, korteriühistute juhatuse liikmed, hotellide teenindajad, sotsiaaltöötajad jne.

  • Tehnosüsteemid kodus: ventilatsioon, veevärk, kanalisatsioon, elekter, küttesüsteem. Lühiülevaade tööpõhimõttest.
  • Enamlevinud probleemid tehnosüsteemides ja põhjused.
  • Tegutsemine avarii korral.
  • Tehnosüsteemide hooldus.

Toimumisaeg: neljapäev 23. jaanuar kell 17:00 – 20:00

Koolitaja: Jüri Juntson – Juntson Haldus OÜ juhtivspetsialist, Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakonna koolitaja

Lisainfo siit!

1 6 7 8